Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden laatst gewijzigd op 2 november 2023

Welkom bij Based On Skills. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van ons Platform en onze Services. De termen ('ons', 'we,' het 'Bedrijf' of 'Based On Skills') verwijzen naar Based On Skills B.V.

1. Inleiding

Deze Servicevoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van ons Platform en onze Services.

2. Definities

 • Account: het (primaire) middel waardoor een Lid toegang heeft tot het Platform via zijn/haar Login gegevens;
 • Content: alle gegevens en informatie die beschikbaar is via de Based On Skills Service of enige wijze opgenomen is in de Website, Platform, blogs, artikelen, documenten, presentaties, afbeeldingen of ander informatiemateriaal;
 • Werkgever: een organisatie die het Platform gebruikt voor werving en/of werkgeversbranding;
 • Inloggegevens: een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van een Lid waarmee het Lid toegang heeft tot zijn/haar Account. Als een Lid zijn/haar account heeft geregistreerd door middel van een Account bij bepaalde sociale netwerkservices van derden, zoals Facebook of Google, zal dit account dienen als aanmeldingsgegevens;
 • Based On Skills Materialen: de visuele interfaces, grafische afbeeldingen, ontwerpen, systemen, methoden, informatie, computercode, software services, 'look and feel', organisatie, compilatie van inhoud, code, gegevens en alle andere elementen van de Based On Skills Services;
 • Lid: de natuurlijke persoon die deze Voorwaarden heeft geaccepteerd;
 • Lidgegevens: bestanden en andere digitale gegevens en informatie die door een Lid naar het Platform of Werkgeversportaal wordt geüpload;
 • Platform: de Based On Skills applicatie die toegankelijk is via de Website of via de App Store/Google Play Store;
 • Werkgeversportaal: het portaal dat beschikbaar is voor Werkgevers na het doorlopen van de onboarding;
 • Based On Skills Service: de Website, het Platform, het Werkgeversportaal en alle inhoud, services en/of gebruiksmogelijkheden die beschikbaar zijn;
 • Voorwaarden: deze Servicevoorwaarden;
 • Website: de website die toegankelijk is via de url www.basedonskills.nl.

3. Relevantie

3.1 Wettelijk bindende overeenkomst

Wanneer deze Voorwaarden door jou worden geaccepteerd (zoals hierboven gedefinieerd), vormen deze voorwaarden een juridisch bindend contract tussen jou en Based On Skills.

3.2 Het niet eens zijn met deze Voorwaarden

Wanneer deze Voorwaarden door jou worden geaccepteerd (zoals hierboven gedefinieerd), vormen deze voorwaarden een juridisch bindend contract tussen jou en Based On Skills.

4. Wijziging van deze voorwaarden

Based On Skills behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen door deze wijzigingen op of via het Platform of de Based On Skills Service te plaatsen.

5. Onze verantwoordelijkheden

5.1 Levering van de Based On Skills Service

Based On Skills stelt de Based On Skills Service beschikbaar aan een Lid conform deze voorwaarden.

5.2 Bescherming van Lidgegevens

Based On Skills zal administratieve, fysieke en technische waarborgen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van lidgegevens.

6. Gegevens van Leden

6.1 Beschouwd worden als Lid

Bepaalde gebruiksmogelijkheden, functies, onderdelen of elementen van de Based On Skills Services kunnen alleen worden gebruikt of geopend voor houders van een Account.

6.2 Nauwkeurige en juiste Informatie

Een Lid geeft Based On Skills een garantie dat alle informatie die een Lid heeft ingevoerd in het aanmeldingsformulier en/of geüpload heeft naar het Platform (Lidgegevens) juist en waar is.

6.3 Beperking om een Account aan te maken onder de naam van iemand anders

Het is niet toegestaan om een Account te maken onder de naam van iemand anders tenzij deze persoon toestemming heeft gegeven om dit te doen.

6.4 Vertrouwelijkheid van het wachtwoord van een Lid

Een Lid is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord, dat toegang geeft tot zijn/haar Account.

6.5 Persoonlijke Account

Een Account wordt toegewezen aan een bepaald persoon en is niet overdraagbaar.

6.6 Terminatie van Account

Een Lid kan zijn/haar Account termineren door de aangegeven stappen te volgen. Based On Skills zal alle Lidgegevens verwijderen na de terminatie van zijn/haar Account.

6.7 Terminatie van Account door Based On Skills

Based On Skills heeft het recht om het Account van een Lid te beëindigen zonder opgaaf van reden, op elk moment, met of zonder kennisgeving.

7. Gebruik van het platform

7.1 Aanmerking om het Platform te gebruiken

Alleen mensen vanaf 16 jaar komen in aanmerking om het Platform te gebruiken.

7.2 Beperkingen van gebruik

Het is een Lid niet toegestaan om de website en/of het platform te gebruiken voor elk onwettig doel, voor elke directe of indirecte commerciële doeleinden, op welke manier dan ook resulterend in een verminderde functionaliteit van de Website of een manier die schade kan toebrengen aan de functionaliteit van de Website of het Platform, voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of andere bestanden of software die schade toebrengen aan de functionaliteit van de Website of Platform, andere Leden en/of Werkgevers, voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal naar het Platform dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend is voor de natuur of dat kan leiden tot irritatie, overlast of onnodige commotie, “Scrapen”, “crawlen” of “spideren” van gegevens die beschikbaar zijn op de Website of het Platform; en/of op een manier die resulteert in een inbreuk op enig recht van een persoon of rechtspersoon.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Based On Skills's Intellectuele eigendomsrechten

De Based On Skills Service, Based On Skills Materialen, Based On Skills handelsnamen en handelsmerken en alle onderdelen of elementen daarvan zijn uitsluitend en exclusief eigendom van - en worden beheerd door Based On Skills.

8.2 Verboden om te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken

Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, software of materialen te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken, inclusief de Based On Skills Materialen die beschikbaar zijn op de Website en/of het Platform.

8.3 Verboden om de broncode te kopiëren, aan te passen of te gebruiken

Het is verboden om de broncode van de Website te wijzigen, om het te gebruiken als basis voor enig werk of om de broncode op enigerlei wijze te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, in sublicentie te geven, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.

9. Privacy

Based On Skills neemt de privacy van haar leden zeer serieus. Based On Skills's Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden.

10. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

10.1 Disclaimer

Based On Skills levert de Website, het Platform en de Service op een "as is"-basis en geeft geen enkele verklaring, voorwaarden, garanties of andere voorwaarden in natura met betrekking tot de Based On Skills Service, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of dat het geen inbreuk maakt op enig recht.

10.2 Geen aansprakelijkheid

Based On Skills aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, Platform en/of Based On Skills Service.

11. Toepasselijk recht, forumkeuze, nietige en vernietigbare voorwaarden

11.1 Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Forumkeuze

In het geval van een conflict tussen een Lid en Based On Skills dat op geen enkele andere manier kan worden opgelost of beslecht, is de daartoe bevoegde rechter bij uitsluiting bevoegd om van het voornoemde conflict kennis te nemen.

11.3 Nietige of vernietigbare bepaling

Als één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van

12. Vragen, klachten en feedback

We nemen jouw rechten en privacy zeer serieus en stellen het op prijs dat je de tijd hebt genomen om deze voorwaarden te doorlopen. Als je vragen, klachten of feedback hebt, stuur ons dan een e-mail op info@basedonskills.nl.